Forklift ileri ve güvenli sürüş eğitimi firmalarda, depolarda ve limanlarda olası iş kazalarını önlemeye dayalı fiziki olarak forklift ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi ile saha raporlama ve operatör raporlamaya dayanan eğitimdir. Böylece önlem alır ve iş kazalarının önüne geçilir.

Forklift ileri ve güvenli sürüş eğitimi amacı


Forklift güvenli sürüş eğitimi amacı, forklift kazalarını, bakım ve donanımlarını, doğru yükleme,  boşaltma ve akabinde yaşanan maddi ve manevi kayıpları önlemek Forklift operatörlerinin güvenli sürüş teknikleri eğitimiyle, katılımcılara; uygulamalı olarak tecrübe kazandırmak…

Katılımcılar habersiz şekilde takip edilir. Böylece forklift güvenli sürüş eğitiminde hataları tespit edilen operatörlerin davranışları ve hatalarının neler olduğundan başlanarak eğitim gerçekleştirilir.

Eğitim süresi (1 tam gün)

Günlük katılımcı en çok 60 forklift operatörü

En az 10 forklift operatörü


Eğitim etapları

Değerlendirme testi ham bilgi
Forklift operatörü, Güvenli Sürüş Teknikleri (Teorik)
Değerlendirme testi son
Konsantrasyon eğitimi
Gizli kaygan zemin
Engelden kaçma
Slalom
Forklift hassas manevraları
Sürüş ve refleks değerlendirme


TEORİK EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI


İş Güvenliği tanımı, önemi ve Ekipmanları
Operatör sorumluluk
Tehlike farkındalık
Yaya farkındalık
Yol hakkı yayanın mı forklift operatörünün mü?
Forklift Güvenlik Kuralları
Forklift Operatörü Görevleri
Devrilme nedenleri
Devrilmeyi Önleme ve Devrilme Durumunda Hayatta Kalma
Görüş Alanı
Uykusuzluk ve Yorgunluk
Hız Limitleri
Takip ve Çalışma Mesafeleri
Yönlendirme ve Dönüş
Ağır İlerleme
Forklifti durdurma
Geri manevra ve park etme
Forkliftten ayrılma
İstifleme yöntemleri
Yükleme
Yükleri güvenli şekilde elleçleme
Yol Aktarma Köprüleri
Ağır Ağır Yüke Girme, Yükü Kaldırma
Yükle Hareket Etme Teknikleri
Boşaltma Teknikleri
Farklı Zemin ve Yüzeylerde Çalışma Teknikleri
Yakıt İkmali


Defansif çalışma
Temel ve sınırlı alanda manevra
(Forklift özel) yükseklikte çalışma
Araç stabilite
Yük bütünlüğü ve seçim
Dok alanı güvenlik
Forklift Nakliyesi İle İlgili İpuçları
Lastikler ve değiştirme
Özel durumlar
İşaret dili ve anlamları
Yağlama ve bakım çizelgesi
Forkliftin verimli ve ekonomik kullanılması uygulamaları


PRATİK EĞİTİM
Programda 7 temel teknik yer almaktadır;


Hassas yük Yuvarlanan cisim kontrolleri,
Engelden kaçma
Slalom
Ağırlık merkezi ve dalgalanması
Dar alanlardan geçiş,
İnsan toplulukları arasından geçiş

WhatsApp chat